EMDR en Natuurgeneeskunde

Gespecialiseerd in kinderen en jongeren, mensen met een verstandelijke beperking en ouders.

EMDREMDR staat voor Eye movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Het is een kortdurende therapievorm.
Wanneer er sprake is van klachten en problemen op psychisch, lichamelijk en/of gedragsmatig gebied die (o.a.) het gevolg zijn van een gebeurtenis of gebeurtenissen dan kan EMDR helpen om deze gebeurtenissen of herinneringen te verwerken. Door de herinneringen aan de nare gebeurtenissen hanteerbaar te maken zullen de klachten verminderen of verdwijnen.

In de praktijk blijkt dat EMDR effectief is bij veel problemen zoals stemmingsstoornissen, eetstoornissen, leerproblemen, faalangst, fobieën en gedragsstoornissen. Omdat het voor EMDR niet noodzakelijk is dat de cliënt gebeurtenissen goed onder woorden kan brengen is deze methode ook zeer geschikt voor toepassing bij kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.

EMDR is een bewezen effectieve behandelmethode.
Hoe gaat het in zijn werk

Eerst wordt gevraagd de nare gebeurtenis voor de geest te halen. Bij kinderen die dit nog niet zelf kunnen vertellen of bij gebeurtenissen die kinderen zich niet bewust kunnen herinneren hebben de ouders hierin een grote rol. Zodra de nare gebeurtenis en het gevoel erbij in gedachten is wordt door de therapeut een afleidende stimulus aangeboden. Dit gebeurt in de vorm van het laten volgen van horizontale handbewegingen met de ogen, afwisselende klikjes links en rechts met de koptelefoon of door beurtelings op de handen te tikken of het kind op de handen van de therapeut te laten tikken (taps). Er komt dan een stroom van beelden, gedachten en/of gevoelens op gang. Na een korte set oogbewegingen, klikjes of taps wordt steeds even stilgestaan bij wat er opkomt, dan volgt een nieuwe set. De sets oogbewegingen, klikjes of taps zullen ertoe leiden dat de herinnering minder naar gaat voelen.


Bij jonge kinderen zijn één of beide ouders altijd bij de behandeling aanwezig. Bij oudere kinderen kan het afhankelijk van de problematiek de voorkeur hebben als ouders niet bij de behandeling aanwezig zijn. Het kind zelf speelt de hoofdrol bij het besluit hierover. Een gebeurtenis die traumatisch is voor het kind kan dat soms ook zijn voor ouders. Denk aan ingrijpende operaties of seksueel misbruik. In dat geval kan het verstandig zijn als ouders zelf ook één of meer sessies EMDR krijgen.

Voor meer informatie zie www. emdr.nl, hierop zijn ook  illustratieve filmpjes te zien voor kinderen en jongeren.


E: info@praktijkde7sprong.nl;    T: 06-39666191