EMDR en Natuurgeneeskunde

Gespecialiseerd in kinderen en jongeren, mensen met een verstandelijke beperking en ouders.

Kosten en vergoedingenKosten

De kosten voor natuurgeneeskundige behandeling bedragen 90 euro per uur. Een consult duurt gemiddeld een uur.

De kosten voor EMDR bedragen 90 euro per consult van 45 minuten. Consulten van kinderen duren meestal 45 minuten, van jonge kindere 30 minuten. Consulten van volwassenen meestal 1 uur tot anderhalf uur.

PSYCH-K en in sommige gevallen EMDR vallen onder natuurgeneeskunde psychosociaal. De kosten hiervoor bedragen 90 euro per uur. Een PSYCH-K consult duurt gemiddeld 90 minuten.

In alle gevallen duurt het eerste consult meestal een kwartier langer omdat de intake wat extra tijd kost.

Vergoeding

Natuurgeneeskunde en EMDR zijn verschillende verstrekkingen. EMDR valt onder de 1e-lijns psychologie.

Veel zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van natuurgeneeskunde behandeling door geregistreerde therapeuten van de V.B.A.G. wanneer u een aanvullende verzekering hebt. U dient zelf na te gaan of dit voor uw zorgverzekering geldt en wat de hoogte van de vergoeding is. Het gaat om “natuurgeneeskunde behandeling door niet arts.

Sinds 2014 wordt psychologische hulp volledig vergoed uit het basispakket. Er geldt dus geen eigen bijdrage. Tevens hebben we vanaf deze datum met een zorgsysteem te maken waarbij de vergoeding voor de gemaakte trajectkosten pas aan het einde van de behandeling kan worden gedeclareerd. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. U krijgt per consult een rekening mee die u zelf aan mij betaald. Aan het einde van het traject krijgt u een eindrekening mee. Het verschil met de reeds betaalde rekeningen moet u dan nog aan mij betalen. De eindrekening kunt u zelf declareren bij uw zorgverzekeraar.

Bij een restitutiepolis krijgt u in de meeste gevallen meer (tot 100%) van de sessies vergoed dan bij een naturapolis of combinatiepolis. Dit kan per polis flink verschillen. De gedeclareerde kosten worden wel verrekend met uw eigen risico als u dit nog niet hebt gebruikt. U kunt het beste bij uw eigen verzekeraar navragen welke kosten voor u worden vergoed.

Om voor vergoeding van Generalistische Basis Ggz in aanmerking te komen hebt u altijd een, voor de start van de behandeling gedateerde, verwijzing van uw huisarts nodig. In de verwijsbrief dient te staan dat er een vermoeden is van een DSM-IV stoornis. (Maar let op: niet alle stoornissen worden uiteindelijk vergoed.)

-       Kort Traject, (294 min), ongeveer 2-5 sessies, tarief €507,62

-       Middel Traject (495 min), ongeveer 5-8 sessies, tarief €864,92

-       Intensief Traject (750 min), ongeveer 5-13 sessies, tarief €1.356,25

-       Onvolledig behandeltraject (120 min), 1-2 sessies, tarief €207,19, bedoeld voor onjuiste verwijzing.

-       Onverzekerde zorg, niet declareerbaar consult €90,-

Het aantal minuten van ieder traject (prestatie) is opgebouwd uit directe en indirecte tijd. Directe tijd is de tijd dat u contact met mij heeft. Indirecte tijd is voor alle handelingen er omheen zoals administratie, voorbereiding en verslaglegging, contact met huisarts, etc.

1e lijns psychologische zorg voor kinderen valt sinds 2015 onder jeugdzorg en daarmee onder de gemeente. Ik heb geen contract met de gemeente. Als u een aanvullende verzekering hebt met een vergoeding voor natuurgeneeskunde door niet arts dan kan de rekening als natuurgeneeskunde psychosociaal gedeclareerd worden. Zie verder informatie kosten natuurgeneeskunde behandeling. Het tarief is dan €90,- per uur, ik breng dan alleen de contacttijd in rekening.

Tarieven 2020


E: info@praktijkde7sprong.nl;    T: 06-39666191