EMDR en Natuurgeneeskunde

Gespecialiseerd in kinderen en jongeren, mensen met een verstandelijke beperking en ouders.

Natuurgeneeskunde

Aan de basis van mijn natuurgeneeskundeopleiding staat de Totaalbalans methode. In vervolg hierop heb ik diverse aanvullende opleidingen gevolgd.

Totaal balans is een methode om mensen energetisch in balans te brengen en zo bij te dragen aan een gezond en volwaardig leven. Deze methode onderscheidt zich van andere systemen, omdat het de mogelijkheid biedt om veel verschillende therapievormen te combineren en therapeuten in staat stelt een complete natuurgeneeskundige praktijk te voeren op basis van kinesiologie.

Met behulp van allerlei natuurlijk middelen wordt de energiebalans van mensen hersteld op alle energieniveau's. Dit betekent dat er zowel aan lichamelijke als psychische factoren aandacht wordt besteed en dat ontgifting en en lichaamschemie hun plaats hebben naast structurele en erfelijke problematiek. Al deze zaken en nog meer zijn van invloed op de energiebalans en krijgen aandacht tijdens de behandeling.

Eén van de uitgangspunten van Totaal Balans is dat er vanaf het moment van conceptie verstoringen zijn in ons energiesysteem. Deze vroege verstoringen zijn het gevolg van de erfelijke zwaktes die we allemaal in mindere of meerdere mate erven van onze ouders. Onze start is daardoor heel ongelijk. Op deze zwakke plekken ontwikkelen zich onder invloed van trauma's, ziektekiemen, toxische stoffen en verkeerde voeding, allerlei energieblokkades en ziekteprocessen, die tot chronische degeneratieziektes kunnen leiden. Door zoveel mogelijk oude energieblokkades op te ruimen, zal de balans stabieler worden en zullen fysieke en emotionele klachten afnemen. Er komt weer ruimte en energie voor groei.

Totaal Balans is een drie-jarige opleiding die erkend wordt door diverse beroepsverenigingen. Voor verdere informatie over Totaal Balans, de opleiding en therapeuten kunt u de website www.totaalbalans.nl raadplegen.

Totaal Balans is een complementaire methode. Deze kan goed worden toegepast naast en in aanvulling op andere (reguliere) behandelmethodes.



Hoe het in zijn werk gaat

Natuurgeneeskunde behandelingen vinden liggend en gekleed plaats. Kinderen kunnen zittend aan tafel behandeld worden. Intussen kunnen zij aan tafel spelen, een spelletje doen met hun ouders, knutselen of voorgelezen worden. Heel jonge kinderen kunnen ook via de moeder getest worden terwijl zij op schoot zitten, slapen in de kinderwagen of maxi-cosy of op de grond spelen.

Neem bij een natuurgeneeskunde behandeling altijd de middelen die uw arts u heeft voorgeschreven en de natuurlijke middelen die u gebruikt mee. Deze worden dan meegenomen in de testprocedure. 

Het is mogelijk dat iemand na afloop van de behandeling of bij het starten met (homeopatische) middelen aanvangs-verergering ervaart. De ervaring leert dat slechts een klein deel van de mensen hier last van heeft. Als deze klachten ernstig zijn of langer dan enkele dagen aanhouden dan is het verstandig contact met mij op te nemen zodat de dosering van de middelen aangepast kan worden.

E: info@praktijkde7sprong.nl;    T: 06-39666191