EMDR en Natuurgeneeskunde

Gespecialiseerd in kinderen en jongeren, mensen met een verstandelijke beperking en ouders.

Over mijzelf, opleiding en ervaringMijn naam is Ineke Ruys. In 1998 heb ik mijn studie orthopedagogiek afgerond.  Sinds 1990 ben ik werkzaam als orthopedagoge in de zorg. Eerst in de ambulante zorg (bij gezinnen thuis) voor mensen met een  lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Daarna kortere tijd in de GGz, als behandelcoördinator. En vanaf 2004 in de residentiële hulpverlening voor mensen met een verstandelijke beperking.

Naast mijn reguliere werk ben ik mij, na goede eigen ervaringen, ook gaan verdiepen in de  complementaire zorg.  In 2004  heb ik de opleiding tot natuurgeneeskundig therapeut Totaal Balans afgerond.  Sindsdien heb ik dit op kleine schaal toegepast in een eigen praktijk naast mijn reguliere werk.

In 2009 ben ik gestart met de reguliere EMDR opleiding. Ik heb de basisopleiding en de vervolgopleiding Kind en Jeugd gedaan en diverse aanvullende workshops. Sinds 2010 behandel ik cliënten met EMDR  in de intramurale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking  en in mijn eigen praktijk.

Sinds februari 2015 werk ik fulltime vanuit mijn eigen praktijk. Deels in mijn praktijk aan huis en deels op freelance basis in zorginstellingen.

In 2015 heb ik de opleiding tot Dorn-therapeut gevolgd en afgerond. 

In 2016 heb ik diverse workshops PSYCH-K gevolgd en werk ik in mijn eigen praktijk ook als PSYCH-K facilitator.

  

Zakelijke gegevens, registratienummers, klachtenregeling


Orthopedagoge, BIG-registratie GZ-psycholoog , BIG-nummer 69052380525 Voor meer informatie zie www.bigregister.nl

EMDR-therapeut, lid VEN en lid NVGzP, aangesloten bij de klachtenregeling van de NVGzP, daarnaast is het tuchtrecht van de BIG van toepassing.

In het bezit van een kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut van Praktijk de 7 Sprong wordt u op verzoek via de mail toegestuurd.

Zorgverlenersnr. 94.010813

Natuurgeneeskundig therapeut Totaal Balans, A-licentiehouder  V.B.A.G., ingeschreven in het RBCZ register als Registertherapeut BCZ, onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting TCZ.

Zorgverlenersnr. 90.034861

Kamer van Koophandel nr:   52963349
BTW nr.:                               107685711B01

Voor meer informatie over klacht en tuchtrecht zie www.nvgzp.nl/nvgzp-klachtenregeling en www.tcz.nu


E: info@praktijkde7sprong.nl;    T: 06-39666191