Kinesiologie

In het complementaire deel van mijn praktijk combineer ik diverse therapievormen met als gemeenschappelijke basis de kinesiologie, spiertest. Doel is het de balans te herstellen op alle niveaus. Mijn visie is dat lichaam, geest en ziel onlosmakelijk verbonden zijn en functioneren in een energieveld waarin zowel voorgeschiedenis, ervaring als omgeving een rol spelen. Met behulp van de kinesiologische test kan ons lichaam ons hierin meer inzicht geven. Met behulp van natuurlijke middelen en het transformeren van overtuigingen en blokkades worden disbalansen aangepakt, kan het systeem, vanuit het eigen natuurlijke herstellend vermogen, herstellen en kunnen klachten afnemen of verdwijnen.
Deze behandeling kan goed worden toegepast naast en in aanvulling op andere (reguliere) behandelmethodes. Bij ernstige klachten dient altijd de huisarts te worden geconsulteerd.

Kinesiologie en de kinesiologische test

Kinesiologie (leer van de spieren en spierbewegingen) is in oorsprong een vinding van Amerikaanse chiropraktors die een halve eeuw geleden ontdekten dat er een samenhang bestaat tussen spieren, spiergroepen, meridianen (energiebanen die door het lichaam lopen) en organen. Door allerlei omstandigheden, trauma’s, problemen met organen, emotionele problemen, voeding die niet goed verdragen wordt kan de spierspanning veranderen. Door spieren of spiergroepen op afwijkende spanning te testen kunnen verstoringen van organen worden opgespoord. Door een bepaalde druk op een spier uit te oefenen kan gevoeld worden of er een disbalans is in deze spier (is hij  (te) sterk of is hij zwak?)

Als het lichaam te veel of te lang wordt blootgesteld aan negatieve invloeden, lukt het het lichaam niet meer om zelf de balans te herstellen. Het lichaam raakt uit balans. Er ontstaat een gebrek aan energie en er ontstaan lichamelijke en/of emotionele klachten. Als verstoringen op de goede manier worden gecorrigeerd dan zal de spiersterkte weer verbeteren.

Op deze manier kunnen ook andere disbalansen, op lichamelijk en emotioneel niveau, worden opgespoord.  Dit heeft te maken met de ‘intelligentie’ van het lichaam. Ons lichaam voelt en reageert op alles waar het mee in aanraking komt of mee te maken heeft, voeding, beweging, spanning, gedachten, gifstoffen, etc. Maar het lichaam kan ook zelf aangeven wat er aan de hand is en hoe dat kan worden verbeterd of verholpen. Spiertesten zijn hiervoor een goed communicatiemiddel.

Kinesiologie valt onder VBAG en RBCZ en onder het klacht en tuchtrecht van RBCZ

Klachtenregeling:
Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.
Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Zorggeschil.
Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:
https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/