Werkwijze

Voor de werkwijze van de diverse behandelingen verwijs ik naar het betreffende tabblad.

Soms is één behandelmethode het meest aangewezen om de bestaande problematiek aan te pakken. Soms is een combinatie gewenst. Deze keuze kan al voor de aanmelding gemaakt zijn. Zo niet dan overleggen of onderzoeken we welke behandeling op welk moment optimaal is. Lichaam en geest zijn in mijn visie geen losstaande delen. Het lichaam beïnvloedt de geest en andersom. Onderzoek heeft aangetoond dat onbewuste overtuigingen enorm veel invloed hebben op onze beslissingen en keuzes maar ook op ons lichamelijk functioneren. Door onbewuste overtuigingen te transformeren kunnen we succesvoller zijn maar ook lichamelijke klachten verminderen. Door de opname van vitamines en mineralen te verbeteren met behulp van natuurlijke middelen kan ons lichamelijk welzijn maar ook onze stemming enorm verbeteren. Iemand die een traumatische ervaring heeft meegemaakt heeft vaak ook een ontregelde mineraal huishouding.

Welke ingang het beste is? Soms heeft iemand een duidelijke voorkeur. Soms weet iemand het niet zo goed. Jonge kinderen en mensen met een verstandelijke beperking kunnen het vaak zelf niet aangeven. Dan kan met de kinesiologische test de meest passende behandeling gekozen worden. De kinesiologische test is ook de basis, het communicatiemiddel, bij de natuurgeneeskunde behandeling.

Ouders

Met name in het geval van probleemgedrag maar ook bijtraumatische ervaringen en in een aantal andere gevallen kan het heel zinvol zijn als ouders zelf ook in behandeling komen. Problemen en gewoontes van diverse gezinsleden beïnvloeden elkaar. Met hun gedrag houden kinderen hun ouders vaak een spiegel voor. Als ouders zelf ook in behandeling komen kunnen problemen effectiever worden aangepakt. Ook als kinderen (pubers) zelf niet behandeld willen worden kan op deze manier gewerkt worden aan het verminderen of oplossen van probleemgedrag.

Belangrijke aanvullende informatie

Bij ernstige klachten dient u altijd (ook) uw arts of specialist te raadplegen. Ook de medicatie die uw arts of specialist heeft voorgeschreven dient u gewoon te blijven gebruiken. Mochten bij een consult ernstige zaken aan het licht treden dan wordt u doorverwezen naar uw arts of specialist voor nader onderzoek en/of behandeling.